CAMPER PLACE + MINI CAMPING + ECO FARM in Pajiesmeniai, Lithuania

TAISYKLES

 PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA/ SUTARTIS

Kemperių sovyklavietė ,,Pajiešmeniai" teikia neklasifikuojamą apgyvendinimo paslaugą adresu Sodo g. 3, Pajiešmeniai, Pasvalio r. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Licencijos Nr. 3083. Stovyklavietės paslaugą teikiantis asmuo Urtė Račienė.

Paslaugos teikimo tvarka gali būti keičiama šalių žodiniu susitarimu prieš atvykstant į stovyklavietę.


1. REGISTRACIJA telefonu +37060329485 arba atvykus.

Pildomas Išansktinės registracijos žurnalas (vardas, pavardė, svečių skaičius, transporto kategorija/ palapinė, atvykimo ir išvykimo datos, telefonas, el. paštas). Atvykus pildoma Registracijos kortelė (vardas, pavardė, valstybė, dokumentas ir jo numeris, transporto priemonės kategorija ir numeris, adresas, atvykimo ir išvykimo datos, telefonas, el.paštas, parašas) duomenų patikrinimui pateikiamas pasas arba asmens tapatybės kortelė.

Svečias, pateikdamas Registracijos kortelę, patvirtina, kad yra susipažinęs su šia paslaugos teikimo Tvarka ir įsipareigoja jos besąlygiškai laikytis.

2. ATSISKAITOMA grynaisiais pinigais atvykus.

3. KAINOS: 

camperplace-ltu.page.tl/PRICE-LIST--d--k2--KAINOS.htm

4. Svečiai laukiami KASDIEN 24 val. 7 dienas per savaitę. 

5. VIETĄ automobiliui, palapinei... nurodo stovyklavietės paslaugą teikiantis asmuo. Važiavimo GREITIS teritorijoje - ne didesnis nei 10 km/val.         

6. Prioritetas – EKOLOGIŠKUMAS. Rūšiuojame atliekas. Draudžiama šiukšlinti, triukšmauti, plauti automobilį, 
kurti laužą, bet galima naudotis savo KEPSNINE.

7. Nuo 22.00 val. iki 7.00 val.  – RAMYBĖS VALANDOS.       

8. SVEČIAI IKI 18 m. be tėvų ar be globėjų nepriimami.

9. Svečiai atsako už savo ir savo VAIKŲ saugumą ir elgesį, už savo DAIKTUS, AUGINTINIUS.  Augintiniai – tik su pavadėliais! Jų išmatas šeimininkas kartu su eko ar popieriniu maišeliu deda į komposto konteinerį. 

10. MAISTĄ svečiai ruošia patys savo priemonėmis.   

11. Bendro naudojimo patalpos ir aplinka VALOMA ir TVARKOMA pagal Lietuvoje galiojančias higienos normas.

12. PAŠALINIAI ASMENYS, lankantys stovyklavietės svečius ilgiau negu 1 val., privalo įsiregistruoti stovyklavietėje, pateikdami galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir sumokėti už apgyvendinimo paslaugą.

13. STOVYKLAVIETĖS SVEČIAI PRIVALO:
13.1. Laikytis stovyklavietės tvarkos nuostatų.
13.2. Nepalikti atsuktų vandens čiaupų.
13.3. Jungiant kemperius/ karavanus prie elektros maitinimo, naudoti tik savo tvarkingą papildomą įrangą.
13.4. Laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.
13.5. Kilus gaisrui, nedelsiant pranešti apie tai stovyklavietės paslaugą teikiančiam asmeniui žodžiu ar telefonu +37060329485 ir trumpuoju pagalbos tel. 112.

14. Stovyklavietės paslaugą teikiantis asmuo pasilieka teisę NEĮLEISTI Į STOVYKLAVIETĘ ASMENŲ, galinčių kelti napatogumų kitiems stovyklavietės svečiams.

15. Svečiui elgintis NUSIKALSTAMAI (nesilaikant LR įstatymų) stovyklavietės paslaugą teikiantis asmuo visada kreipiasi į kompetentingas institucijas.

16. Stovyklavietėje rastus (PALIKTUS) DAIKTUS stovyklavietės paslaugą teikiantis asmuo, rašytiniu svečio prašymu, išsiunčia paštu ar kitaip perduoda, jei svečias sutinka apmokėti siuntimo ar kitokio pristatymo išlaidas.

17. Stovyklavietės svečiai privalo laikytis ŠVAROS ir nustatytos tvarkos, TAUSOTI stovyklavietės daiktus, pranešti apie pastebėtus prietaisų gedimus. Stovyklavietės svečiai privalo atlyginti Stovyklavietės ir kitų asmenų turtui padarytą ŽALĄ, kuri atsirado dėl jų pačių ar jų pasikviestų į Stovyklavietę asmenų kaltės, vadovaujantis LR įstatymų nustatyta tvarka. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atasako jų tėvai ar globėjai.

18. Paslaugos teikėjo ir svečių atsakomybę už sutarties dėl stovyklavietės teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant FORCE MAJEURE aplinkybėms, reglamentuoja LR Civilinio kodekso 6.212 str.

19. Stovyklavietės paslaugą teikiantis asmuo, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas, svečio jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo beis saugojimo tvarką.

20. Nesusipratimai tarp svečio ir stovyklavietės paslaugą teikiančio asmens spendžiami pagal principą SVEČIAS VISUOMET TEISUS, jeigu svečias laikosi 
šios paslaugos teikimo tvarkos nuostatų/ taisyklių.

Stovyklavietės paslaugą teikiantis asmuonuolat laukia pasiūlymų apie paslaugos kokybės gerinimą. 

Taisyklės privalomos ne tik svečiams, bet ir jų lankytojams. Jų nesilaikantys gali būti nedelsiant išprašyti  iš stovyklavietės. 

KONTAKTAI ir SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA:

camperplace-ltu.page.tl/KONTAKTAI--d--k2--SKUNDAI.htm                                                                

MALONAUS POILSIO!

The owner of this website hasn't activated the extra "Toplist"!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free